Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες!!!

Ο μαθητής με δυσλεξία έχει μεγάλη δυσκολία στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης στη μητρική του γλώσσα. Φανταζόμαστε λοιπόν πόσες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει όταν θα κληθεί να μάθει μία καινούρια ξένη γλώσσα.
Νέοι ήχοι, νέες λέξεις, νέο αλφάβητο, όλα αυτά τα καινούρια στοιχεία, που ο δυσλεξικός μαθητής θα πρέπει να απομνημονεύσει και να χρησιμοποιήσει, είναι ένας μεγάλος "μπελάς" για εκείνον. Παρ'ότι πολλά γράμματα μιας ξένης γλώσσας, μπορεί να είναι κοινά με τα ελληνικά, δεν διευκολύνουν την κατάσταση, καθώς έχουν άλλη προφορά. Ο μεγάλος κόπος που έκανε για να μάθει να εκφράζει κάποιες έννοιες με συγκεκριμένες λέξεις, τώρα έχουν διαφορετικά ονόματα. άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι παρόμοιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει και με τη διαφορετική σύνταξη των λέξεων μέσα στην πρόταση καθώς και τα γένη των λέξεων.
Όλα αυτά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάκληση των λέξεων και στην ολοκλήρωση των προτάσεων, γεγονός που με τη σειρά του θα αποθαρρύνει πολύ το παιδί, αφού δεν θα λαμβάνει πλέον θετικά σχόλια για τη πρόοδο του. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλο άρθρο, ή ψυχολογία των παιδιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μαθησιακών δυσκολιών, έχει τεράστια σημασία, γι'αυτό και στην παρέμβαση είναι από τα πρώτα πράγματα που λαμβάνουμε υπόψη μας.
Όλα τα παραπάνω, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε πρώιμη ηλικία για τους δυσλεξικούς μαθητές, θα παρεμπόδιζε τη σωστή εκμάθηση της μητρικής γλώσσας.

Αποκατάσταση: Σε περίπτωση που έχουμε ενδείξεις μαθησιακής δυσκολίας στην ξένη γλώσσα, η διάγνωση και η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνει στη μητρική γλώσσα. Βέβαια ας μην ξεχνάμε πως η κάθε περίπτωση παιδιού είναι ξεχωριστή, άρα θα λάβουμε υπόψη μας διαφορετικούς παράγοντες όπως: η ηλικία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η φωνολογική ενημερότητα και η μνήμη του παιδιού, καθώς επίσης και το εάν είναι η πρώτη γλώσσα ξένη που μαθαίνει ή η δεύτερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημασία σχολικής επιτυχίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από μαθητές τις εκφράσεις: " Δεν ξαναδιαβάζω αυτό το μάθημα. " " Στο μάθημα αυ...