Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Αξιολόγηση γραπτού λόγου στις Μαθησιακές δυσκολίες!

Η αξιολόγηση στο γραπτό λόγο, ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντική, καθώς απ'αυτήν θα εξαρτηθεί τί πορίσματα θα βγάλουμε για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει καθώς και στην παρέμβαση, στην οποία θα προβούμε.

Για να αξιολογήσω το γραπτό ενός μαθητή μου, φροντίζω πάντα να: • δίνω λευκή κόλλα 
 • βάζω ένα θέμα βατό, αλλά κυρίως ευχάριστο στο παιδί (κοντά στα ενδιαφέροντά του) ή ακόμη και ελεύθερης επιλογής
 • το αφήνω να επιλέξει το χρώμα του στυλό, Η ευχάριστη διάθεση εξαρτάται από μικρά πράγματα. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ο μαθητής επιλέγει κόκκινο προκειμένου να μη διορθώσει ο καθηγητής μετά.
 • χρονομετρώ πάντα τα γραπτά των παιδιών. Εάν κάνει πολλή ώρα ίσως αποφεύγει να εμπλακεί σε γραπτή διαδικασία, εάν βιάζεται πάρα πολύ, ελέγχεται η βιασύνη π.χ δεπυ
 • κρατάω πάντα σε αρχείο τα γραπτά του κάθε μαθητή προκειμένου να φανεί η εξέλιξη και η πρόοδός του.
 • μετρήσω πόσες λέξεις έγραψε, σε πόση ώρα και διαιρώντας να σημειώσω πόσες λέξεις έγραψε το λεπτό
Χαρακτηριστικά, με τη σειρά, τα οποία ελέγχω, με σκοπό να δω σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μαθητής.

Μορφή γραπτού:


 1. ανομοιογένεια / ασυμμετρία
 2. δυσκολία στην κλίση και στον προσανατολισμό
 3. ύπαρξη στιγμάτων (μουτζούρες)
 4. γραφο-φωνολογική- γραφο-φωνοσυντακτική ενημερότητα: συνενώσεις, παραλείψεις, κατατμήσεις, αντικαταστάσεις, αντιμεταθέσεις, παρατονισμοί. Εδώ σημειώνουμε ποσοστά λέξεων και παραδειγμάτων για το καθένα, προκειμένου να δούμε πού θα εστιάσουμε στην παρέμβαση
 5. ύπαρξη ή μη στη διάκριση πεζών- κεφαλαίων
 6. ορθογραφία: ιστορική (ορθογραφημένη γραφή στο θέμα)- γραμματική (ορθογραφημένη γραφή στην κατάληξη)
 7. σημεία στίξης, τονισμός
Μορφή παραγράφου:

 1. ύπαρξη ή μη, παραγράφων
 2. απουσία εσοχής πρώτης γραμμής παραγράφου
 3. απουσία τήρησης περιθωρίων (π.χ αριστερά τήρηση, δεξιά μη τήρηση)
 4. απουσία μηχανισμού αυτοδιόρθωσης
Μορφή περιεχομένου:

 1. ανταπόκριση ως προς το κεντρικό ζητούμενο του θέματος (μερική- πλήρης, ολική αδυναμία)
 2. δευτερεύουσες λεπτομέρειες (που, πότε, αποτέλεσμα, εγκιβωτισμένη αφήγηση- αφηγηματικά μέσα, τεχνικές)
 3. ανάπτυξη εννοιών /κατηγοριοποίηση,περιγραφή, λειτουργικότητα
 4. αξιολόγηση επιχειρημάτων: αληθές, μη αληθές, έγκυρο, μη έγκυρο


Μορφή/ δομή πρότασης:

 1. σημεία στίξης
 2. μήκος πρότασης (μακροσκελείς ή βραχείες). Αν συνδέονται μεταξύ τους με σημεία στίξης.

Λεξιλόγιο:

 1. απλό, σύνθετο, λιτό, εκλαικευμένο, εξεζητημένο
 2. φτωχό: απουσία μεταφορών, παρομοιώσεων, απουσία χρήσης επιθέτων, επαναλήψεις, απουσία συνωνύμων ή αντωνύμων
 3. μορφοσύνταξη- σύνταξη: συντακτικά λάθη, λανθασμένη σειρά
 4. συνοχή, συνεκτικότητα
Τέλος, υπογραμμίζω ότι όλα τα παραπάνω ελέγχονται με βάση ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, καθώς και το αν έχει δεχτεί κάποιου είδους παρέμβαση νωρίτερα.
Μόλις συγκεντρώσουμε λοιπόν τα πορίσματά μας για το γραπτό λόγο, προχωράμε σε παρέμβαση με στόχους οι οποίοι θα τεθούν ένας ένας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημασία σχολικής επιτυχίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από μαθητές τις εκφράσεις: " Δεν ξαναδιαβάζω αυτό το μάθημα. " " Στο μάθημα αυ...