Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Σχέση συνεργασίας με το δάσκαλο του παιδιού σας.

Η προσωπική μου γνώμη σχετικά με την τεράστια επιρροή που έχει η οικογένεια (η σχέση των γονεων μεταξύ τους αλλά και απέναντι στα παιδιά τους) στο παιδί, επιβεβαιώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο. Μιλώντας για επιρροή, εννοούμε το συμπεριφορικό αλλά και το γνωστικό τομέα με ποικίλους τρόπους. Η οικογένεια ως η πρώτη και η σημαντικότερη κοινωνία που εισέρχεται το παιδί, μαθαίνει σε εκείνο να διαχωρίζει τις σωστές από τις μη αποδεκτές συμπεριφορές.


Ο εκπαιδευτικός από την άλλη πλευρά (στο σχολικό περιβάλλον η σε κάποιο άλλο), διαθέτει εξίσου μεγάλη επιρροή απέναντι στο παιδί, αφού διαθέτει όλα εκείνα τα "εργαλεία" με χρήση των οποίων, θα κάνει πιο γρήγορη κι αποτελεσματική την εκμάθηση γνώσεων στο παιδί.


Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια μόνιμη κατάσταση που επηρεάζει το παιδί. αυτό σημαίνει ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση, προκειμένου να εντοπίζουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους που θα ταιριάζουν στο μαθητή και θα του φανούν αποδοτικές. Η σχέση ανάμεσα στο γονιό και στον εκπαιδευτικό είναι καθοριστικής σημασίας αλλά συχνά προκύπτουν προβλήματα που την παρεμποδίζουν. Μια ενδεχόμενη κακή εμπειρία από προηγούμενο εκπαιδευτικό, κάνει ένα γονιό πιο καχύποπτο και επιφυλακτικό, ενώ από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές θεωρώντας τους γονείς ανίδεους κι αδιάφορους απέναντι στα παιδιά τους, είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι τούς. Παρ' όλες όμως τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς, ο στόχος είναι κοινός, η μέγιστη δυνατή ενίσχυση και στήριξη του παιδιού.


Για την επίτευξη λοιπόν, αυτού του κοινού στόχου, κρίνεται αναγκαία η οικοδόμηση μια ειλικρινούς συνεργασίας. Μερικές συμβουλές για να συμβεί αυτό:
 1. Ο γονιός θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσει το δάσκαλο του παιδιού του για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του. Η σκιαγράφηση του παιδιού (χαρακτήρας, χόμπι, διάγνωση-εάν υπάρχει), θα δώσει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να το γνωρίσει κι από τα μάτια του γονιού, όταν εκείνο βρίσκεται στο σπίτι.
 2. Η συνάντηση γονιού και δασκάλου θα ήταν σωστό να γίνει την πρώτη κιόλας μέρα της σχολικής χρονιάς. Αυτό θα δώσει την  ευκαιρία στο γονιό να συναναστραφεί νωρίς με τον εκπαιδευτικό, αλλά και το αντίστροφο, ώστε ο δάσκαλος να είναι "προετοιμασμένος" και γνώστης από πριν, για τον μαθητή.
 3. Είναι σωστό ο γονιός να ενημερώσει το δάσκαλο για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, Η απόδοσή του στη διάρκεια των σχολικών χρόνων αλλά και οι τρόποι, οι τεχνικές που το έχουν βοηθήσει ή αποθαρρύνει στο παρελθόν, είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
 4.  Ο γονιός θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να μην κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό και αποπροσανατολίσει το παιδί.
 5. Πολλές φορές, ενώ ο στόχος είναι ο ίδιος, οι τρόποι προσέγγισης διαφέρουν ανάλογια με την προσωπικότητα του καθενός. έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συνεισφέρει με διαφορετικό τρόπο και ο γονιός με κάποιο άλλο.
 6. Τα κίνητρα στους μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, κρίνονται απαραίτητα, αφού χωρίς εκείνα, ενδεχομένως η διαδικασία της μάθησης, να καταστεί ανιαρή.
 7. Το παιδί είναι σωστό να "μιλάει" για τα συναισθήματά του και να τα "ονομάζει". Η έκφραση συναισθημάτων στο γονιό για τον εκπαιδευτικό και το αντίστροφο, θα δώσει την ευκαιρία στον καθέναν να έχει εποπτεία στο σχολικό περιβάλλον και στο σπίτι αντίστοιχα.
 8. Η ανάπτυξη ενδιαφερόντων κρίνεται απαραίτητη και από το γονιό και από το δάσκαλο.
 9. Στο σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί (όπου κρίνεται απαραίτητο) στις σχολικές εργασίες, ούτως ώστε ο μαθητής να αισθανθεί ασφάλεια.
Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι μια σωστή και με, γερά θεμέλια, διαπροσωπική σχέση γονεά-παιδιου-εκπαιδευτικού, ευνοεί:
 • την προσωπική εξέλιξη του μαθητή
 • το καλύτερο συναισθηματικό κλίμα
 • τη μεγαλύτερη πειθαρχία
 • την αποτελεσματικότερη διδασκαλία
 • την αποτελεσματικότερη μάθηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημασία σχολικής επιτυχίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από μαθητές τις εκφράσεις: " Δεν ξαναδιαβάζω αυτό το μάθημα. " " Στο μάθημα αυ...