Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Δυσαριθμησία! Συμπτώματα! Πώς παρεμβαίνουμε σ'αυτήν?

Τί σημαίνει ο όρος δυσαριθμησία (dyscalculia)? "Ο R. Cohn το 1961 πρότεινε τον όρο δυσαριθμησία για να αποδώσει την κατάσταση κατά την οποία, ένας μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών, ενώ δεν έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης."-Αντιθέτως, μπορεί να έχει και υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Όπως και η δυσλεξία, είναι εγγενής και δεν εξαλείφεται ποτέ, παρά μόνο βελτιώνεται με τη σωστή παρέμβαση.
Οι μορφές της δυσαριθμησίας είναι πολλές, ένα κοινό όμως χαρακτηριστικό που διαθέτουν όλοι οι πάσχοντες είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μαθηματικές έννοιες και στη μαθηματική σκέψη.

Τα παιδιά με δυσαριθμησία:


 • έχουν χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, ενώ σε άλλα μαθήματα όχι.
 • δεν έχουν ανεπτυγμένη την αφαιρετική τους σκέψη
 • κάνουν πολλές φορές αντιμεταθέσεις και παραλείψεις (γεγονός, που, όπως είναι κατανοητό, στο μάθημα αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα, ακόμη και ένα μικρό λάθος)
 • συγχέουν μαθηματικά σύμβολα
 • αδυνατούν να κατανοήσουν καθώς και να ανακαλέσουν αλγόριθμους που απαιτούνται για τη λύση προβλημάτων
 • δεν μπορούν να απομνημονεύσουν αριθμητικά δεδομένα
 • δυσκολεύονται στην ανάκληση σειράς γεγονότων (π.χ κάτι που συνέβη χθες, προχθές, πριν μία εβδομάδα)
 • δεν μπορούν να προσανατολιστούν εύκολα
 • δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν έννοιες όπως τα κλάσματα
 • δυσκολία στην αντίληψη μεγεθών και ποσοτήτων
 • ξεχνάει πρόσφατες μαθηματικές έννοιες, όπως την προπαίδεια Στόχος της παρέμβασης:
Λόγω της "φύσης" των μαθηματικών, που προυποθέτουν μια αυστηρή συνέχεια και δομή, δεν συγχωρούνται ούτε τα παραμικρά κενά και ελλείψεις.
Η δυσαριθμησία, λόγω της σημασίας των μαθηματικών, αποτελεί τροχοπέδη στις ευκαιρίες των μαθητών αυτών. Συνέπεια αυτού, είναι ότι η παρέμβαση είναι καθοριστική. Μια επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση προσπαθεί να προσεγγίζει τα εξής επίπεδα:

 • τις τεχνικές δυσκολίας των μαθηματικών
 • την ψυχολογία του μαθητή (ο οποίος λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζει έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης)
 • τις ιδιαίτερες εσφαλμένες στρατηγικές και τον ιδιαίτερο τρόπο μαθηματικής σκέψης του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ'όλα να δώσε στο μαθητή με δυσαριθμησία να κατανοήσει βιωματικά τα μεγέθη (π.χ. τα κλάσματα). Ύστερα, 

 • να ξεκινά από προβλήματα μιας πράξης, και αφού κατανοήσει αυτή να προχωρήσει στην επόμενη.
 • να δίνει μεγάλη προσοχή στην άριστη κατανόηση των ζητουμένων και των δεδομένων
 • να επιλέγει προβλήματα από την καθημερινή ζωή, που μπορεί το παιδί να καταλάβει πιο εύκολα
 • να ξεκινά πάντα την εκμάθηση της εκάστοτε πράξης με απλούς αριθμούς
 • να δίνει συνεχώς οδηγίες και με διαφορετικά λόγια
 • να δουλεύει με οπτικοακουστικά μέσα


Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και παρεμβατικές μέθοδοι της δυσαριθμησίας, προέρχονται από τη μεταπτυχιακή μου εργασία, με θέμα"Δυσαριθμησία-αίτια- σημασία έγκαιρης διάγνωσης και παρεμβατικές στρατηγικές"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημασία σχολικής επιτυχίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από μαθητές τις εκφράσεις: " Δεν ξαναδιαβάζω αυτό το μάθημα. " " Στο μάθημα αυ...