Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

"Που" (σε ποιους τομείς) θα παρατηρήσετε τα συμπτώματα της δυσλεξίας?

Ο κάθε γονιός ή εκπαιδευτικός θα πρέπει να προβληματιστεί εάν από την ηλικία των 7 και μετά (όσο νωρίτερα, τόσο πιο αποτελεσματική η παρέμβαση), παρατηρήσει ορισμένα από τα συμπτώματα που έχουμε ήδη αναφέρει στους εξής τομείς:

Στον φωνολογικό τομέα: τα παιδιά με δυσλεξία, δυσκολεύονται σε αρκετούς τομείς, μεταξύ των οποίων είναι και η δυσκολία στη δημιουργία φωνολογικών προτύπων. Αυτό έχει ως απότοκο, αδυναμία σύνδεσης φωνημάτων- γραφημάτων.
Στο μορφολογικό τομέα: αυτό είναι πιο εύκολα κατανοητό, αφού το παιδί δεν μπορεί να συνδέσει μορφή και σημασία της λέξης. Στον προφορικό λόγο, υπάρχει πολλές φορές δυσχέρεια στις πτώσεις, όπου η λέξη κλίνεται ή στα πρόσωπα των ρημάτων, ενώ στο γραπτό λόγο εκδηλώνεται ως αδυναμία στην ορθογραφία.
Στον συντακτικό τομέα: οι μαθητές με δυσλεξία, δεν μπορούν, πολλές φορές να κατανοήσουν και να δημιουργήσουν πολύπλοκες συντακτικά προτάσεις, με αποτέλεσμα τον πολύ απλό συντακτικό τους λόγο
Στο σημασιολογικό τομέα: πολλές φορές αδυνατούν να συνδέσουν φωνολογική και γραφημική εικόνα. Αυτό εμφανίζεται με δυσκολία στην κατανόηση, εξαιτίας του πολύ περιορισμένου λεξιλογίου τους.

Όλα τα παραπάνω, μεταφράζονται με τα συμπτώματα της δυσλεξίας, τα οποία έχουμε προαναφέρει σε τομείς όπως η ανάγνωση, η γραφή και η ορθογραφία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημασία σχολικής επιτυχίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από μαθητές τις εκφράσεις: " Δεν ξαναδιαβάζω αυτό το μάθημα. " " Στο μάθημα αυ...